MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals del Dret que combinin uns coneixements teòrics sòlids en aquesta disciplina amb el donimi de les habilitats i les aptituds necessàries per al desenvolupament eficaç de l'activitat jurídica.

S'ofereixen 3 itineraris: Tecnologies disruptives (Dret 4.0), Dret farma-alimentari i Dret i esport.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

ESADE té en compte els següents elements per la tria dels seus estudiants:

- Expedient acadèmic dels dos anys de batxillerat i dels cursos de tercer i quart d'ESO: qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures i convocatòries o l'equivalent en cas de procedir d'una via d'accés diferent
- Resultat del test d'admissió propi d'ESADE, l'objectiu del qual és avaluar les aptituds i les capacitats (d'argumentació, de memòria, d'expressió i de ritme d'aprenentatge) del futur alumne per superar amb èxit el programa de grau. Aquesta prova s'efectua en condicions d'absoluta igualtat i equitat per a tots els participants, independentment del moment i el lloc, dels seus antecedents i de la seva formació
- Entrevista personal, en aquells casos en què es dubti sobre la idoneïtat del candidat

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 19.300 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Castellà (50%)
 • Anglès (50%)

Horari

De dilluns a divendres, matí i tarda.

Normativa de permanència

 • El primer curs del grau de Dret consta d'11 assignatures obligatòries, que sumen 60 crèdits ECTS.
 • Podran passar a segon curs els estudiants que hagin suspès un màxim de 4 assignatures obligatòries del curs entre les convocatòries de maig-juny i de juliol.
 • Podran repetir primer curs els estudiants que tinguin com a màxim 6 assignatures suspeses. En aquest cas, també podran matricular-se d'assignatures de segon fins a un màxim de 60 crèdits.
 • Hauran d'abandonar el grau els estudiants que no hagin aprovat 4 assignatures obligatòries entre les convocatòries de maig-juny i de juliol, excepte en el cas que hi hagi circumstàncies excepcionals que en justifiquin la permanència o sempre que hi hagi unes necessitats educatives especials.
 • Per passar de segon a tercer no es poden arrossegar més de 4 assignatures obligatòries suspeses. Es podrà repetir segon amb un màxim de 7 assignatures pendents.
 • Per passar de tercer a quart no es poden arrossegar més de 3 assignatures obligatòries suspeses (o 4 si una de les suspeses és el segon idioma). Es podrà repetir tercer amb un màxim de 6 assignatures pendents.
 • Només es pot repetir curs una vegada al llarg de l'estudi de grau.
 • El màxim de convocatòries de cada assignatura és de 4. Si l'estudiant esgota sense èxit la quarta convocatòria haurà d'abandonar els estudis.

Estudis relacionats